Đổi thẻ cào tự động

Chú ý đổi thẻ :

- Hệ thống rút tiền Min 5.000đ free phí auto 24/24 !

- Sai mệnh giá -50% theo mệnh giá nhỏ.

- Có chức năng gửi thẻ cào sll theo file ( ib SP ) 

- Cần sp Quý khách Chat ở góc màn hình hoặc Zalo Support

Tạo web thẻ cào: Tại đây. Kênh thông báo Telegram Download Bell Animated Icon in Color Style

FORM ĐỔI THẺ

×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Bảng phí đổi thẻ cào
Viettel Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 13.5% 13.5% 13.5% 11.2% 11.2% 12% 12% 16.5% 16.5%
Đại Lý 13% 13% 13% 10.7% 10.7% 11.5% 11.5% 16% 16%
Tổng Đại Lý 12.5% 12.5% 12.5% 10.2% 10.2% 11% 11% 15.5% 15.5%
Vinaphone Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13.5% Bảo Trì
Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% Bảo Trì
Tổng Đại Lý 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.5% Bảo Trì
Vietnamobile Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Thành Viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Tổng Đại Lý 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Mobifone Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 18.5% Bảo Trì
Đại Lý 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 18% Bảo Trì
Tổng Đại Lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 17.5% Bảo Trì
Zing Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 13.5% 13.5% Bảo Trì 13.5% 13.5% 13.5% 1% 13.5% 13.5%
Đại Lý 13% 13% Bảo Trì 13% 13% 13% 0.5% 13% 13%
Tổng Đại Lý 12.5% 12.5% Bảo Trì 12.5% 12.5% 12.5% Bảo Trì 12.5% 12.5%
Gate Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%
Đại Lý 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Tổng Đại Lý 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5%
Garena Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Thành Viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Đại Lý 19% 19% 19% 19% 19%
Tổng Đại Lý 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Vcoin Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5%
Đại Lý 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Tổng Đại Lý 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%
Tin tức và sự kiện
Kênh Thông Báo
Join